Pats & Copa Del Mar Champions/ Finalists

B2006 Gold  – Pats Champions

13620369_1159458927431238_8522684105155256962_n

B2004 Elite – Pat Champions

13781891_1159441030766361_3690599163571901322_n

B2005 Elite – Pat Finalists13645244_1159606144083183_7578632311527427579_n
B2001 Elite – Copa Del Mar Finalists

13754168_1159431900767274_431595384970487350_n

B2003 Finalists – Copa Del Mar

13645091_1159535670756897_3552338361247017149_n